Echipa medicală

Echipa medicală

A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | X | Y | Z | Toate
Medic pediatru (full-time Medpark)
Medic cardiolog (full-time Medpark)
Medic imagist (medic de gardă)
Ortoped-traumatolog, d.ș.m., categoria superioară, conf.univ. (full-time Medpark)
Medic endocrinolog, categoria I (part-time Medpark)
Medic pediatru-pneumolog, categoria superioară (full-time Medpark)
Medic nefrolog, categoria superioară, conf. univ., d.ș.m. (part-time Medpark)
Chirurg Cardiovascular, categoria II (full-time Medpark)
Medic terapeut, categoria I (medic de gardă)