Cardaniuc Corina

Cardaniuc Corina

Cardaniuc Corina

Medic obstetrician-ginecolog, d.ş.m., categoria superioară, conf.univ. (part-time Medpark)

Studii:
2010: Postdoctorat, Școala de management în Sănătate publică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova
2001-2004: Doctorat în Obstetrică și GInecologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova
2001- 2004: Rezidenţiat în Obstetrică și GInecologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova
1996: A absolvit facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa", Iași, România
 

Experienţă profesională:
Martie 2015 – prezent: medic obstetrician-ginecolog, Spitalul Internaţional Medpark, Chişinău, Republica Moldova
2013 - prezent: coordonator programe obstetrică-ginecologie, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM), Chişinău, Republica Moldova
2012 - 2015: sef studii studenti internationali 
2011 - prezent: Conferentiar universitar, Catedra de Obstetrică-Ginecologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova
2001- prezent: medic obstetrician-ginecolog, Spitalul Clinic Municipal Nr. 1, Chișinău, Republica Moldova
2005 - 2011: asistent universitar, Catedra de Obstetrică-Ginecologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova
1997 - 2001: Colaborator științific secția perinatologie, ICȘOSM și C, Chișinău, Republica Moldova

Formare continuă:
2015: Curs regional în domeniul elaborării și implementării ghidurilor clinice în sănătatea sexuală și reproductivă. 
2015: Seminar de instruire avansată privind metodele contraceptive.
2015: Prima Conferință de Simulare aplicată în Medicină, Tîrgu Mureș, România
2015: Conferința internațională "Realizări și provocări în fortificarea resurselor umane în managementul sănătății publice", Chișinău, Moldova
2015: SESAM, Belfast, Irlanda de Nord 
2015: Curs Train the trainers, Bristol, Regatul Unit
2014: Conferința HPSN Europe, Istanbul, Turcia
2014: Curs “Advanced life support”, Iași, România
2014: Curs “Infecția chirurgicală. Metodologie practică”, Chișinău, Republica Moldova
2014: Workshop Instructor în Simularea Medicală, Boston SUA
2014: Curs Pedagogie medicală. Dezvoltarea tehnologiilor educative. Chișinău, Moldova 
2013: Congresul al X-lea al Societății Europene de Obstetrică și Ginecologie, Bruxelles, Belgia
2013: Curs "HIV/SIDA: monitorizare și evaluare", Chișinău, Moldova
2011: Curs “Aspecte de diagnostic și tratament al tumorilor cu diversă localizare. Metodologie didactică”, Chișinău, Republica Moldova 
2010-2011: lector la 11 seminare teoretico-practice "Utilizarea eficientă a cardiotocografiei în obstetrică" – Balti, Chisinau, Moldova
2010: Seminar de instruire "Actualități în Obstetrică și Ginecologie", Chișinău, Moldova
2010: Seminar "Aspecte contemporane ale diferitor forme de boală abortivă", Chișinău, Moldova
2010: Al V-lea Congres de Obstetrică și Ginecologie cu participare internațională, Chișinău, Moldova
2012: Conferința HPSN Europe, Mainz, Germania
2009: Stagiu de perfecționare în obstetrică și ginecologie, Marseilles, Franța
2009: Curs specializat "Metodele de supraveghere fetală perinatală, inclusiv cardiotocografia obstetricală",  Basel, Elveția
2009: Conferinţa Maternităţii Spitalului Universitar din Basel, Elveția
2009: Stagiu practic în cadrul serviciului “Obstetrică şi ginecologie”, spitalul „Kantonsspital” Aarau, Elveția 
2009: Al IV-lea Congres Național de Ginecologie Endocrinnologică cu participare internațională, Sinaia, Romania.
2009: Expoziția internațională a creativității și inovării EUROINVENT
2009: Seminar "Actualități în terapia hormonală", Bălți, Moldova
2008: Salon internațional de invenții și tehnologii noi Inventika, București, România
2008: Salon internațional de invenții Pro-Iinvent, Cluj Napoca, România
2008: Conferința "Impactul infecțiilor sexual transmisibile în patologia colului uterin", Chișinău, Moldova
2008: Curs “Aspecte medicale și chirurgicale. Aspecte de diagnostic și tratament”, Chișinău, Republica Moldova 

Publicații 
Total : 113 publicații
3 ghiduri clinice de abilități practice în obstetrică și ginecologie
7 elaborări metodice
10 module de training prin simulare în obstetrică și ginecologie
64 articole
23 teze (abstracte)
6 brevete de invenție​

Limbi cunoscute:
Româna, rusa, engleza, franceza