Ceban Cornelia

Ceban Cornelia

Ceban Cornelia

Chirurg oftalmolog, d.ş.m, categoria superioară (full-time Medpark)

Studii: 

2004-2008: Doctorat în oftalmologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
1993-1995: Studii postuniversitare prin rezidenţiat la Catedra Oftalmologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
1993: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova

Experienţă profesională:

2011-prezent: Chirurg Oftalmolog, Spitalul Internaţional Medpark, Chişinău, Republica Moldova
2007-2011: Oftalmolog, Secţia de oftalmologie, Spitalul Clinic Republican, Chişinău, Republica Moldova
1995-2007: Oftalmolog, Centrul de traume în cadrul Spitalului Clinic Republican, Chişinău, Republica Moldova

Domenii de interes:

Chirurgia polului anterior al globului ocular: chirurgia cataractei, glaucomul (depistare, tratament medicamentos şi chirurgical)

Activitate științifică:

2012: Categoria superioară
2011: Doctor în medicină, tema disertaţiei: „Aspecte etiopatogenetice şi curative ale ulcerului cornean”

Formare continuă: 
    
2013: Stagiu clinic: “Facoemulsificare”, Kiev, Ucraina
2012: Specializări anuale în specialitate pe metode moderne şi actualităţi în tratamentul patologiilor oculare în Spitalul Municipal „Sfinta Treime”
2007: Stagiu clinic: “Retinopatia diabetică”, Praga, Cehia
2007: Host Program, SUA 
Participarea la Conferinţe şi Congrese Internaţionale România, Ucraina, Moldova, SUA

Publicații:

Articole în reviste naționale: 

•    Эффективность глазных капель Офтаквикс в лечении язв роговицы.  În: Curierul medical. Chişinău, 2010, nr.1, p.44-46. Categoria B.
•    Influența ozonului şi a Bio-R asupra indicilor peroxidării lipidice    la bolnavii cu ulcer cornean. În: Arta Medica. Chişinău, 2010, nr.1, p.43-48. Categoria C.
•    Remediul Bio-R în tratamentul complex al ulcerului cornean. În: Curierul medical. Chişinău, 2010, nr.2, p.11-15. Categoria B.
•    Influența ozonului şi a Bio-R asupra indicilor peroxidării lipidice la bolnavii cu ulcer cornean.  - Materialele conferinţei Ştiinţifico-Practice al Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii. În: Curierul medical. Chişinău, 2010, nr.3, p.92-98. Categoria B.
•    Results of Corneal Defect Coverage with Amniotic Membrane.   În: Curierul medical.  Chişinău, 2010, nr.4, p.11-16. Categoria B.
•    Posibilități microchirurgicale noi în tratamentul ulcerului cornean.  În: Arta Medica. Chişinău, 2010, nr.4, p.19-25.Categoria C.

Articole în culegeri de materiale naționale:

•    Bolile inflamatorii ale corneei: etiopatogenia şi tratamentul contemporan. În: Bioetica, filosofia şi medicina în strategia de asigurare a securității umane. În: Materialele conferinței a XV-a Științifice Internaţionale. Chişinău, 2010, p.224-226.
•    Particularități în tratamentul conservativ al ulcerului cornean. În: Materialele conferinței a VIII-a ştiinţifico-practice a Oftalmologilor din Republica Moldova cu participare internațională. Chişinău, 2010, p.66-67.

Lucrări metodico-didactice:

•    Ulcerul cornean (etiologie, patogeneză şi tratament). Elaborare metodică. Chişinău, 2010, 32 p.

Limbi cunoscute:

Româna, rusa, engleza, franceza


Noutăți

Spitalul Internaţional Medpark, care dispune de un centru oftalmologic modern şi o echipă medicală de top, a fost partenerul celui de-al XIII-lea Congres al Societății oftalmologilor din jurul Mării Negre, împărtăşindu-şi experienţa cu cei peste 100 de participanţi.

La data de 9 Octombrie, este marcată Ziua Internaţională a vederii!

Sâmbătă, 30 noiembrie 2013, la Spitalul Internaţional Medpark s-a desfăşurat “Ziua Uşilor Deschise”.

Jurnalul sănătății

Video