Vă rugăm să activați dispozitivul în
modul portret
https://medpark.md
Găsesc un doctor Fac o programare Găsesc un serviciu
Cardaniuc Corina

Cardaniuc Corina

Manager departament obstetrică și ginecologie, medic obstetrician-ginecolog, categoria superioară, d.ș.m., conf.univ.

Disponibil la 21 septembrie, 2019 Programare
Domenii de interes profesional:
 • Supravegherea sarcinii
 • Obstetrica clinică fiziologică și patologică
 • Chirurgie ginecologică abdominală
 • Chirurgie ginecologică laparoscopică
 • Operații ginecologice mici
 • Tratamentul modern al leiomiomului uterin
 • Endocrinologie reproductivă și infertilitate
 • Managementul menopauzei
 • Tratamentul endometriozei
 • Planificarea familiei
 • Chirurgie plastică vaginală
Studii:

2016-prezent: Studii postuniversitare, Advanced Certificate in Research Ethics in Central and Eastern Europe, Clarkson University, USA
2014: Diplomă de instructor în instruirea medicală prin simulare. Workshop Instructor în Simularea Medicală, Boston, SUA
2014: Diplomă de Provider în Suport Vital Avansat la Adulți. Curs “Advanced life support”, Iași, România
2012-2014: Master în Managementul Sănătății Publice, Școala de Management în Sănătate Publică, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
2013: Diplomă de conferențiar universitar, Consiliul Național de Atestare și Acreditare, Chișinău, Republica Moldova
2010: Postdoctorat, Școala de management în Sănătate publică, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
2001-2004: Doctorat în obstetrică și ginecologie, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
2001-2004: Rezidenţiat în obstetrică și ginecologie, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
1996: Facultatea de medicină generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași, România

Experienţă profesională:

2015-prezent: Medic obstetrician-ginecolog, Spitalul Internaţional Medpark, Chişinău, Republica Moldova
2016-prezent: Consultant în Secția Obstetricală nr.2, IMSP Spitalul Clinic Municipal, Chișinău, Republica Moldova
2013-prezent: Coordonator programe obstetrică-ginecologie, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM), Chişinău, Republica Moldova
2012-2015: Şef studii studenţi internaţionali, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
2011-prezent: Conferenţiar universitar, Catedra de obstetrică-ginecologie, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
2001-2017: Medic obstetrician-ginecolog, Spitalul Clinic Municipal Nr. 1, Chișinău, Republica Moldova
2005-2011: Asistent universitar, Catedra de obstetrică-ginecologie, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
1997-2001: Colaborator științific secția perinatologie, ICȘOSM și C, Chișinău, Republica Moldova

Formare continuă:

2016: Mobilitate de predare la Universitatea Aristotle, Thessaloniki, Grecia
2016: GCP de formare-bunele practici clinice
2016: Impactul țigării electronice asupra renunțării la fumat în timpul sarcinii în Moldova și România. USMF “Nicolae Testemiţanu”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
2016: Cercetare comparativă referință controlată a unui sistem de livrare vaginală (EVE 112) – un studiu multicentric, multi-dozat, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
2015: Curs: Formarea formatorilor, Bristol, UK
2015: Utilizarea de simulare pentru a preda urgențe obstetricale de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemitanu“ (difuzor). Prima Conferință de simulare aplicată în medicină.​ Tîrgul Mureș, România
2015: Utilizarea de simulare pentru urgenţe obstetricale, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
2015: Curs regional în domeniul elaborării și implementării ghidurilor clinice în sănătatea sexuală și reproductivă
2015: Seminar de instruire avansată privind metodele contraceptive
2015: Prima Conferință de Simulare aplicată în Medicină, Tîrgu Mureș, România
2015: Conferința internațională: Realizări și provocări în fortificarea resurselor umane în managementul sănătății publice, Chișinău, Republica Moldova
2015: SESAM, Belfast, Irlanda de Nord
2015: Curs Train the trainers, Bristol, Regatul Unit
2014: Conferința HPSN Europe, Istanbul, Turcia
2014: Curs: Advanced life support, Iași, România
2014: Curs: Infecția chirurgicală. Metodologie practică, Chișinău, Republica Moldova
2014: Workshop Instructor în Simularea Medicală, Boston SUA
2014: Curs: Pedagogie medicală. Dezvoltarea tehnologiilor educative. Chișinău, Moldova
2013: Congresul al X-lea al Societății Europene de Obstetrică și Ginecologie, Bruxelles, Belgia
2013: Curs „HIV/SIDA: monitorizare și evaluare”, Chișinău, Moldova
2011: Curs “Aspecte de diagnostic și tratament al tumorilor cu diversă localizare. Metodologie didactică”, Chișinău, Republica Moldova
2010-2011: Lector la 11 seminare teoretico-practice „Utilizarea eficientă a cardiotocografiei în obstetrică” – Bălți, Chișinău, Moldova
2010: Seminar de instruire „Actualități în Obstetrică și Ginecologie”, Chișinău, Moldova
2010: Seminar „Aspecte contemporane ale diferitor forme de boală abortivă”, Chișinău, Moldova
2010: Al V-lea Congres de Obstetrică și Ginecologie cu participare internațională, Chișinău, Moldova
2012: Conferința HPSN Europe, Mainz, Germania
2009: Stagiu de perfecționare în obstetrică și ginecologie, Marseilles, Franța
2009: Curs specializat „Metodele de supraveghere fetală perinatală, inclusiv cardiotocografia obstetricală”,  Basel, Elveția
2009: Conferinţa Maternităţii Spitalului Universitar din Basel, Elveția
2009: Stagiu practic în cadrul serviciului “Obstetrică şi ginecologie”, spitalul „Kantonsspital” Aarau, Elveția
2009: Al IV-lea Congres Național de Ginecologie Endocrinnologică cu participare internațională, Sinaia, Romania.
2009: Expoziția internațională a creativității și inovării EUROINVENT
2009: Seminar „Actualități în terapia hormonală”, Bălți, Moldova
2008: Salon internațional de invenții și tehnologii noi Inventika, București, România
2008: Salon internațional de invenții Pro-Iinvent, Cluj Napoca, România
2008: Conferința „Impactul infecțiilor sexual transmisibile în patologia colului uterin”, Chișinău, Moldova
2008: Curs “Aspecte medicale și chirurgicale. Aspecte de diagnostic și tratament”, Chișinău, Republica Moldova

Publicații: 

Total: 132 publicații (3 capitole în cărți, 19 elaborări metodice, 3 protocoale clinice naționale, 10 module de training prin simulare în obstetrică și ginecologie, 79 articole, 19 teze, 8 brevete de invenție​, 1 ghid clinic de abilități practice în obstetrică și ginecologie)

Limbi cunoscute:

Româna, rusa, engleza, franceza