Vă rugăm să activați dispozitivul în
modul portret
https://medpark.md
Găsesc un doctor Fac o programare Găsesc un serviciu

Drepturile pacientului

Valoarea noastră primară: Necesitățile pacientului sunt prioritatea noastră.

Valorile Medpark reprezintă filosofia și convingerile noastre, care ne ghidează toate acțiunile și deciziile, ca indivizi și ca echipă. Fiind împărtășite de fiecare angajat al Medpark, acestea sunt esențiale în asigurarea celor mai bune rezultate pentru pacienți.

Angajamentul nostru este să:

 • respectăm cu strictețe drepturile pacientului
 • fim atenți la necesitățile pacientului și le anticipăm
 • tratăm fiecare pacient în mod individual
 • ținem cont de părerile și dorințele pacientului
 • protejăm dreptul pacientului de a face o alegere informată
 • ne comportăm discret și respectăm confidențialitatea
 • prețuim demnitatea umană și particularitățile culturale

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR PERSONALE ŞI DREPTURILE PACIENTULUI

Spitalul Internațional Medpark garantează protecţia datelor cu caracter personal de care angajații iau cunoştinţă în scopul recuperării sănătăţii pacientului. Datele personale ale pacientului, inclusiv informaţiile referitoare la starea de sănătate, diagnostic, tratament, nu vor fi dezvăluite unor persoane terţe şi vor fi păstrate conform Regulamentelor de confidenţialitate.

În aceeaşi ordine de idei, vă invităm să luaţi cunoştinţă de drepturile pacientului, stabilite în conformitate cu Legea Republicii Moldova „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, pe care le respectăm cu stricteţe.

PRINCIPIILE DREPTURILOR PACIENŢILOR ÎN EUROPA

Amsterdam 28.03.1994, Legea RM Nr. 263 din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”

Drepturile omului şi valorile în îngrijirile de sănătate

 • Fiecare are dreptul la respect al persoanei sale ca fiinţă umană.
 • Fiecare are dreptul la auto-determinare.
 • Fiecare are dreptul la integritate fizică şi mentală şi la securitatea propriei sale persoane.
 • Fiecare are dreptul la respect pentru propria sa confidenţialitate.
 • Fiecare are dreptul de a avea propriile sale valori morale şi culturale, și dreptul de a i se respecta convingerile filozofice şi religioase.
 • Fiecare are dreptul la protecţia sănătăţii.

Dreptul pacientului la informaţie

 • Pacienţii au dreptul de a fi complet informaţi asupra stării lor de sănătate; despre procedurile medicale propuse, despre riscurile potenţiale şi beneficiile fiecărei proceduri; despre alternative la procedurile propuse, inclusiv efectul non-tratamentului; despre diagnostic, prognoză şi progresul tratamentului.
 • Pacienţii au dreptul ca, la cererea lor expresă, să nu fie informaţi.
 • Pacienţii au dreptul să aleagă cine, dacă exista cineva, să fie informat în locul lor.

Dreptul pacientului la consimţământ

 • Pacienţii au dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală.
 • Implicaţiile refuzului sau opririi unei astfel de intervenţii trebuie explicate cu grijă pacientului.

Dreptul pacientului la confidenţialitate

 • Toate informaţiile despre starea de sănătate a pacientului, despre condiţia medicală, diagnostic, prognoză şi tratament şi toate informaţiile cu caracter personal trebuie păstrate confidenţial, chiar şi după moarte.
 • Pacienţii au drept de acces la dosarele lor medicale, la înregistrările tehnice şi la orice alte dosare care au legătură cu diagnosticul, tratamentul şi îngrijirile primite.
 • Pacienţii au dreptul să ceară corectarea, completarea, ştergerea, clarificarea şi/sau aducerea la zi a datelor personale şi medicale referitoare la ei şi care sunt incorecte, incomplete, ambigue sau depăşite sau care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament şi îngrijiri.

Dreptul pacientului la îngrijiri şi tratament

 • Pacienţii au dreptul să primească îngrijiri de sănătate adecvate, inclusiv îngrijiri preventive şi activităţi care au ca scop promovarea sănătăţii. Serviciile ar trebui să fie disponibile şi accesibile în mod echitabil, fără discriminare şi în conformitate cu resursele financiare, umane şi materiale disponibile într-o societate dată.
 • Pacienţii au dreptul colectiv la o anumită formă de reprezentare la fiecare nivel al sistemului de îngrijiri de sănătate.
 • Pacienţii au dreptul la o calitate a îngrijirilor care este marcată atât de standardele tehnice ridicate, cât şi de o relaţie umană între pacient şi funrizorii de servicii de sănătate.
 • Pacientii au dreptul să aleagă şi să schimbe doctorul sau pe ceilalţi furnizori de servicii de sănătate şi instituţia de îngrijiri de sănătate, dacă aceasta este compatibilă cu funcţionarea sistemului de îngrijiri de sănătate.
 • Pacientii au dreptul să fie trataţi cu demnitate în legatură cu diagnosticul lor, cu tratamentul şi îngrijirile care trebuie acordate cu respect pentru cultura şi valorile acestora.
 • Pacienţii au dreptul să se bucure de sprijin din partea familiilor, rudelor şi prietenilor în timpul îngrijirilor şi tratamentului, să primească sprijin spiritual şi sfaturi.
 • Pacienţii au dreptul de a-şi ușura suferinţele în conformitate cu starea actuală a cunoştinţelor.
 • Pacienţii au dreptul la îngrijiri terminale umane, pentru a putea muri cu demnitate.