Vă rugăm să activați dispozitivul în
modul portret
https://medpark.md
Găsesc un doctor Fac o programare Găsesc un serviciu

Indicatori de calitate – Test

MISIUNE ȘI VALORI

Misiunea Medpark este să oferim un sistem integrat de servicii medicale de prevenire, diagnostic şi tratament calitativ, la standarde de excelenţă, în care toate eforturile sunt concentrate pe pacient si necesităţile acestuia.

Valorile Medpark reprezintă convingerile noastre, care ne ghidează toate acțiunile și deciziile, ca indivizi și ca echipă.

PRIORITĂȚI PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR

În cadrul activităților pe care le desfășurăm ne conducem și ne propunem să aplicăm în practică misiunea și valorile noastre.

Pentru perioada 2018-2021 Spitalul Internațional Medpark a stabilit 4 priorități:

  • Spital focusat pe experiența pacientului

Experiența pacientului constituie, de fapt, calitatea exprimată prin prisma pacientului. Plasăm pacientul în centrul a tot ceea ce facem, pentru a-i oferi experiențe pozitive memorabile; depunem efort pentru a înțelege necesitățile și așteptările pacienților; acordăm suportul de care au nevoie. Ceea ce simte pacientul și familia în timpul aflării în spital este foarte important pentru noi. Dorim ca pacienții să simtă ospitalitatea noastră. Suntem siguri că experiența și satisfacția pacientului influențează rezultatele îngrijirii și impactul lor. Un pacient satisfăcut și informat cooperează mai calitativ cu medicul și este mai aderent la recomandările acestuia.

  • Spital fără durere

Pe de o parte, durerea este unul din cele mai frecvente motive pentru care pacienții vizitează spitalul, pe de altă parte, durerea poate apărea în urma anumitor tratamente, proceduri sau investigații medicale. Indiferent de originea sa, durerea resimțită generează multiple efecte adverse fizice și psihologice, scade semnificativ calitatea vieții. Managementul durerii este o problemă crucială pentru pacienți și de aceea controlul durerii constituie un criteriu de calitate important pentru instituțiile medicale. Pentru a asigura controlul adecvat al durerii am implementat la Medpark procese standardizate de evaluare a durerii, am elaborat protocoale de management a durerii în funcție de starea pacientului și tipul intervenției chirurgicale.

  • Spitalul mâinilor curate

Igiena mâinilor reprezintă unul din obiectivele internaționale de siguranță a pacienților și este confirmată acum drept unul din cele mai importante elemente de prevenire a infecțiilor. Majoritatea infecțiilor asociate actului medical pot fi prevenite prin igiena mâinilor corect aplicată – spălarea / prelucrarea igienică a mâinilor la momentele potrivite și în mod corect. În scopul creării unui mediu sigur pentru pacienți și reducerii riscului infecțiilor am implementat ghidul Organizației Mondiale a Sănătății privind igiena mâinilor în unitățile medicale, am integrat conceptul de spital al mâinilor curate ca parte a sistemului de calitate, alineat la standardele internaționale.

  • Spital în continuă dezvoltare profesională

Pentru a oferi pacienților servicii medicale profesioniste, inovatorii, conform celor mai bune practici internaționale, suntem o instituție în permanentă dezvoltare. Aceasta înseamnă, pe de o parte, să implementăm practici noi, iar pe de altă parte, să le îmbunătățim pe cele existente. Realizarea acestor scopuri este posibilă doar prin procese de instruire și învățare continuă. Dezvoltăm profesioniști de talie internațională, investind în instruirile specialiștilor noștri, inclusiv în centre specializate în afara țării. Totodată, realizăm instruiri continue în procesele interne a sistemului de calitate pentru tot personalul spitalului.

INDICATORI DE CALITATE

Pentru că nu poți îmbunătăți ceea ce nu poți măsura am dezvoltat sistemul de indicatori de performanță, prin care ne autoevaluăm în permanență și măsurăm calitatea la nivel de spital.

Pentru fiecare prioritate stabilită am elaborat indicatori specifici de calitate, care se monitorizează și se analizează lunar.

Fiindcă suntem un spital axat pe experiența pacientului, monitorizăm un șir de indicatori ai satisfacției pacienților.

Cum colectăm date pentru acești indicatori?

Acești indicatori ne demonstrează în ce măsură am îndeplinit așteptările și necesitățile pacienților. Obținem părerea pacienților practic în timp real prin analiza informației din chestionarele de satisfacție, care se oferă fiecărui pacient care a beneficiat de serviciile Medpark.

Pentru evaluarea experienței pacienților din staționarul spitalului am adoptat chestionar standardizat și utilizat în spitalele din SUA – HCAHPS (the Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems – Evaluarea furnizorilor și a sistemelor de asistență medicală de către consumatorii serviciilor spitalicești). Datele colectate prin aceste chestionare permit calculul unui șir de indicatori de calitate privind experiența pacienților.

Satisfacția generală

Se determină analizând răspunsuri la întrebare: „Cu ce notă ați aprecia spitalul Medpark? (cel mai bun spital – 10; cel mai rău spital – 0)”.

Satisfacția generală reprezintă numărul de răspunsuri cu scorul maximal oferit – 9 și 10 – raportat la numărul total de răspunsuri.

Comunicarea asistentelor medicale în staționar

Se determină analizând răspunsurile pacienților la următoarele întrebări: „Pe parcursul spitalizării, cât de frecvent ați fost tratat cu amabilitate și respect de către asistentele medicale?”, „Pe parcursul spitalizării, cât de frecvent asistentele medicale v-au ascultat cu atenţie?”, „Pe parcursul spitalizării, cât de frecvent asistentele medicale v-au oferit explicaţii în așa mod ca Dvs. să înțelegeți?”

Pentru fiecare întrebare se obține cota parte a pacienților care au oferit scorul maximal – răspunsul ”întotdeauna” – din numărul total de răspunsuri. Indicatorul calității Comunicarea asistentelor medicale se calculează prin determinarea mediei aritmetice a rezultatelor obținute.

Comunicarea medicilor în staționar

Se determină analizând răspunsurile pacienților la următoarele întrebări: „Pe parcursul spitalizării, cât de frecvent ați fost tratat cu amabilitate și respect de către medici?”, „Pe parcursul spitalizării, cât de frecvent medicii v-au ascultat cu atenţie?”, „Pe parcursul spitalizării, cât de frecvent medicii v-au oferit explicaţii în așa mod ca Dumneavoastră să înțelegeți?”

Pentru fiecare întrebare se obține cota parte a pacienților care au oferit scorul maximal – răspunsul ”întotdeauna” – din numărul total de răspunsuri. Indicatorul calității Comunicarea medicilor se calculează prin determinarea mediei aritmetice a rezultatelor obținute.

Comunicarea medicilor in policlinică

Se determină analizând răspunsurile la întrebare: Medicul v-a tratat cu amabilitate și respect, a oferit explicații referitor la diagnostic și tratament?

Se calculează numărul de răspunsuri cu scorul maximal oferit –”Cu siguranță Da” – raportat la numărul total de răspunsuri.

Dorința de a recomanda

Se analizează răspunsuri la întrebare: Ați recomanda spitalul Medpark rudelor și prietenilor?

Se calculează numărul de răspunsuri cu scorul maximal oferit –”Cu siguranță Da” – raportat la numărul total de răspunsuri.

Curățenia spațiilor în spital

Se analizează răspunsuri la întrebări * pentru staționar: Pe parcursul spitalizării, cât de frecvent au fost menținute curate salonul și baia Dumneavoastră?
pentru policlinică, Spațiile din policlinică au fost îngrijite și curate?

Se calculează numărul de răspunsuri cu scorul maximal oferit –”Cu siguranța Da” pentru policlinică și ”Întotdeauna” pentru staționar – raportat la numărul total de răspunsuri.

Fiindcă suntem SPITAL FĂRĂ DURERE, monitorizăm lunar gradul de satisfacție a pacienților referitor la controlul durerii.

Se determină analizând răspunsuri la următoarele întrebări:
Pe parcursul spitalizării, cât de frecvent personalul spitalului a evaluat intensitatea durerii Dumneavoastră?
Pe parcursul spitalizării, cât de frecvent personalul spitalului a discutat cu Dumneavoastră despre metodele de ameliorare a durerii?
Pentru fiecare întrebare se obține cota parte a pacienților care au oferit scorul maximal – răspunsul ”întotdeauna” – din numărul total de răspunsuri. Indicatorul calității Satisfacția referitor la managementul durerii se calculează prin determinarea mediei aritmetice a rezultatelor obținute.

Complianța la protocoale de analgezie. Se apreciază trimestrial.

  • I trimestru 2019 – 43,6%
  • II trimestru 2019 – 89%
Fiindcă suntem SPITALUL MÂINILOR CURATE, fiindcă cream mediul sigur pentru pacienții noștri, monitorizăm lunar un șir de indicatori de calitate referitor la controlul infecțiilor.

Complianța la igiena mâinilor.

Se determină prin metoda recomandată de către Organizația Mondială a Sănătății și anume, prin observare directă, utilizând formula:
Numărul de igienizări efectuate / Numărul de indicații observate X100.

Incidența infecțiilor asociate cateterului urinar

Se determină utilizând formula: Numărul cazuri infecții urinare nou apărute la pacienți cu cateter urinar / Număr zile de funcționare a cateterului urinar X1000

Incidenţa infectiilor asociate aplicării cateterului venos central

Se determină utilizând formula: Numărul cazuri infecţii asociate aplicării cateterului venos central dezvoltate peste 48 ore după instalarea cateterului / Număr zile de funcţionare a cateterului venos central x 1000

Incidența pneumoniilor asociate ventilației pulmonare artificiale VAP

Se determină utilizând formula: Numărul cazuri pneumonie, dezvoltate la pacienți aflați la ventilația mecanică peste 48 ore / Numărul ore de ventilare mecanică X 1000

Incidența infecțiilor plăgilor chirurgicale

Se determină utilizând formula:
Numărul cazuri cu complicații infecțioase a plăgii postoperatorii, apărute în decurs de 30 zile postoperator sau, în cazul intervențiilor cu utilizarea implantelor, în decurs de 1 an / Numărul total de intervenții chirurgicale X100

Incidența infecțiilor obstetricale

Se determină utilizând formula: Număr cazuri complicații infecțioase obstetricale / Număr zile pat de lăuzie X1000

Fiindcă suntem SPITAL ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ din dorința de a satisface cele mai exigențe și mai complexe solicitări din domeniul medical, monitorizăm lunar orele de instruire internă și externă, realizate de către angajații noștri.