Vă rugăm să activați dispozitivul în
modul portret
https://medpark.md
Găsesc un doctor Fac o programare Găsesc un serviciu

Regulamentul concursului #LaMultiAniChallenge

I. Condiții generale

1.1. Concursul „La mulți ani Challenge” (denumit în continuare „Concurs”) este organizat de I.C.S. Health Forever International S.R.L (Spitalul Internațional Medpark), adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Varlaam 77, cod fiscal / IDNO: 1008600035906 (denumit în continuare „Organizator”).
1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
1.3. Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea la Сoncurs din motivul nerespectării şi/sau încălcării de către Participant a condiţiilor prezentului Regulament.
1.5. În cazul schimbării prezentului Regulament sau încetării Concursului, informaţia respectivă va fi plasată pe site-ul www.medpark.md.
1.6. Organizatorul este îndreptățit să întreprindă toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta desfășurarea și imaginea acestui Concurs.

II. Condiții de participare

2.1. Concursul se va desfășura pe platformele de socializare „Faceboook” și „Instagram”.
2.2. Pentru a participa la concurs este necesară crearea unei postări publice pe pagina personală de „Faceboook” sau „Instagram”, alcătuită dintr-o descriere text conform tematicii anunțate (răspuns la întrebarea: „Ce am schimbat eu spre bine în ultimii 10 ani, legat de sănătatea mea?”, însoțită de hashtagul #LaMultiAniChallenge și o fotografie proprie reprezentativă.
2.3. La fel, este necesară distribuirea publică a postării Medpark, care anunță concursul, pe profilul propriu de Facebook sau în Stories pe Instagram, printr-o postare separată de cea precedentă.
2.4. Postările trebuie să fie publicate pe durata desfășurării concursului: 22 februarie – 31 martie 2021.

III. Desemnarea câștigătorilor

3.1. Lista participanților va fi costituită în baza postărilor publice de pe platformele de socializare “Faceboook” și “Instagram”, care conțin hashtagul Concursului (#LaMultiAniChallenge) și respect condițiile concursului. Dacă participantul vapublica mai multe postări diferite pentru concurs sau pe mai mult de o platformă de socializare, numele acestuia va apărea în listă în mod repetat.
3.2. Premiile se vor acorda prin tragere la sorți electronică din toată lista participanților, prin intermediul platformei Random.org.
3.3. Un Participant poate câștiga maximum un premiu. În cazul în care numele aceluiași câștigător va fi extras de două ori, a doua extragere va fi declarată nulă și va fi extras un alt nume.
3.4. În calitate de Participanţi ai Сoncursului nu pot fi colaboratorii şi reprezentanţii Organizatorului, membrii familiilor lor.
3.5. Rezultatele concursului vor fi publicate pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale organizatorului, după data de 1 aprilie 2021.
3.6. Câștigătorii vor fi anunțați suplimentar printr-un mesaj privat pe pagina personală din rețeaua de socializare, de pe care au participat în concurs.
3.7. Fiecare câștigător al concursului va publica ulterior pe profilurile personale 2 postări cu menționarea „Spitalului Internațional Medpark” și „#LaMulțiAniChallenge”: o postare în care anunță că a fost desemnat câștigător și confirmă ridicarea premiului; o postare despre valorificarea certificatului cadou (trecerea Controlului Medical Complet “Diagnostic rapid” la Medpark).

IV. Premiile concursului

4.1. Premiile constau din 10 certificate cadou, fiecare oferind access laun pachet de Control Medical Complet “Diagnostic rapid” la Medpark, care pot fi utilizate până la data de 31.12.2021.
4.2. La ridicarea premiului este necesară prezentarea dovezii de deținere a profilului câștigător în cadrul concursului.

V. Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Participând la Concurs, Participantul dă acordul lui pentru prelucrarea datelor lui personale, nume, prenume, numărul de telefon mobil, cu condiţia că acestea vor fi folosite exclusiv de către Organizator în scopurile legate de Concurs.
5.2. Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, respectiv distribuire premiilor și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.
5.3. Prin înscrierea la acest Concurs, Participanții iau la cunoștință că numele și prenumele publicat de pagina personal de socializare poate fi publicat pe pagina de facebook Medpark International Hospital

VI. Publicitate

6.1. Prin înscrierea şi participarea la Concurs, Participanţii îşi exprimă acordul cu privire la filmarea, înregistrarea şi/sau fotografierea acestora, precum şi cu privire la folosirea materialelor rezultate în formă de publicitate post-Concurs în media, internet, în legătură cu acest Concurs şi pachetele de servicii oferite gratuit, fără remunerare sau cost din partea Organizatorului.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul de organizare al concursului vă rugăm să ne contactați la: info@medpark.md.