Vă rugăm să activați dispozitivul în
modul portret
https://medpark.md
Găsesc un doctor Fac o programare Găsesc un serviciu

Logopedie

Logopedia se ocupă cu depistarea și corectarea tulburărilor de limbaj. Logopedia presupune educarea limbajului deficitar, optimizarea comunicării și înțelegerii.

Este nevoie de consultația logopedului dacă copilul/adultul:

  • prezintă dificultăți accentuate de pronunție a unui sau mai multor sunete (în special după vârsta de 4 ani);
  • are vorbirea neclară, deosibit de grăbită sau mult prea lentă;
  • se bâlbâie;
  • are vorbirea dezorganizată ș.a.
Evaluarea medicului logoped

Limbajul este cel mai important mijloc de relaționare.Însușirea corectă a limbajului poate dezvolta întreaga personalitate a copilului. Limbajul deficitar poate dezvolta complexe de inferioritate, o stimă de sine scăzută, relațiile cu ceilalti sunt deficitare, teama de a vorbi în public este mare și atunci închiderea în sine este inevitabilă putând duce la un abandon școlar.

Diagnosticarea timpurie a copiilor cu tulburări de limbaj apoi impilicit intervenția logopedică adecvată este foarte importantă. Depistarea tulburărilor de limbaj se desfășoară în etape successive.

Examinarea individuală are ca scop stabilirea diagnosticului diferențiat, presupune analiza completă atât a limbajului cât și a persoanei. Pentru stabilirea corectă a acesteia nu este suficient să se constate că un sunet este deficitar, ci trebuie să se determine și cauza.

Astfel, în timpul consultației, logopedul va:

  • depista timpuriu tulburările de limbaj;
  • va face evaluare complexă;
  • va stabili diagnosticul şi va face recomandări.
Ce se întâmplă la o ședință de logopedie?

Într-o ședință de logopedie are loc corectarea sunetelor care sunt pronunțate deficitar. O ședință de logopedie presupune într-o prima fază exercitii de gimnastică oro-maxilo-facială pentru pregatirea musculaturii faciale în scopul emiterii sunetelor, gimnastica respiratorie pentru educarea echilibrului dintre inspirație și expirație, educarea auzului fonematic și corectarea sunetului deficitar care implică învățarea emiterii corecte a acestuia și apoi consolidarea lui.

Fiecare lecție se începe cu gimnastica pentru degete, cu dezvoltarea motoricii mici. La vârful degetelor se află terminațiile nervoase, care sunt legate cu partea creierului responsabilă pentru vorbire. Dacă organele de articulație le antrenăm cu ajutorul exercițiilor fizice, atunci asupra creierului influențăm prin degete. Cu acest scop au și fost concepute jiile din pluș cu umplutură sub formă de crupe, bile, pentru ca copilul să trimită impulsuri creierului și să stimuleze dezvoltarea vorbirii. După gimnastica pentru degete, se face gimnastica pentru articulație, după care cea de respirație, și doar după aceasta începe lucrul cu o problemă concretă. Dacă este vorba despre un sunet, atunci se lucrează cu el. Inițial sunetul se pune, după care se introduce în silabă, ulterior în cuvânt, după care se rostește o frază, iar mai departe ajungem la poezii, ghicitori și povestiri. Orice lecție se construiește după principiul de la simplu la complicat.

Și în cazul maturilor totul poate fi corectat, și aceasta este întra-adevăr o muncă foarte dificilă. La adulți însă apare deja un interes și complex propriu, de care ei în mod conștiincios se străduie să scape. Iar în acest caz este un avantaj. Dacă în cadrul lecțiilor copiii mici se pot distra, pot face capricii și să nu înțeleagă cum și unde trebuie să pui limba, atunci în cazul adulților situația este absolut diferită. Ei conștientizează, ce trebuie să facă, însă este dificil să scape de obișnuința cu care au trăit ani la rând. Trebuie să muncească foarte mult, asta pentru că vorbirea este activitatea creierului.

Cât durează terapia logopedică?

Depinde de fiecare caz în parte. Terapia logopedică poate dura de la câteva săptămâni până la câțiva ani, aceasta depinzând de gravitatea tulburării, de dezvoltarea psihomotrică a copilului, de eventualele probleme asociate ale copilului, dar și de cooperarea dintre terapeut și familia copilului.

Sunt situații când în timpul unei singure ședințe poate fi produs sunetul. Acest fapt depinde și de momentul când părinții au adus copilul la logoped. Cu cât este mai mare copilul, cu atât este mai dificil să produci sunetul, pentru că el poate fi corectat, dar în această situație mai dificil este ca el să se dezobișnuiască să vorbească incorect. Din practică pot zice că pentru a pune sunetul R sunt necesare zece ședințe și aceasta în cazul în care copilul este atent și ascultător. Dacă ne referim la adulți, atunci totul constă în deprinderea unei noi obișnuințe, iar pentru aceasta e nevoie de foarte multă practică

De la ce vărstă e recomandabilă vizita la logoped?

Vârsta preșcolară și școlară mică sunt cele mai indicate pentru începerea terapiei logopedice, deoarece la aceasta vârstă pot corecta cel mai ușor defectele de vorbire. Nu exista o limită bine stabilită de la care copilul să înceapă terapia logopedică, dar cel mai indicat ar fi ca vârsta copilului să fie de cel puțin 2 ani și jumătate – 3 ani pentru ca să-i poată fi captată ateția și să aibă un nivel minim de comunicare.